pozdrawjasie

                  HO RA       TO       NA TU RA     W JA RA          IS TO TA

uzdrawjasie


MYŚL JAK NIKT DOTĄD
ZROZ UMIE NIA

poprawna historia

Jedyne polskie tłumaczenie Ireneusza o Szymonie Magu. Wbrew kościelnym i apokryficznym bredniom, Nowy Testament jasno podaje, że Szymon Mag przyłączył się do uczni Jezusa i był z tymi, którzy dokonywali pierwszej chrystianizacji. Czarnoksiężnicy przywitali nowonarodzonego Jezusa i dlatego Szymon był czrownikiem. Apokryfy o tym, że niby Piotr zwyciężył Szymona są tworem kościoła, który próbuje odwrócić uwagę od Biblii i uznanych historyków antycznych, piszących o tym, że Jezus i Szymon obracali się zawsze w kręgach czarów i rozpusty. Co więcej, kościół Apokryfami próbuje stworzyć filcyjną postać Piotra, tak żeby wyglądało, że są dwie postacie, i Szymon i Piotr. Tymczasem jest tylko jedna postać Szymona z Tyru lub Szymona Tyra, apostoła który razem z Filipem chrystianizował Rzym. Ponadto w Rzymie nikt nie słyszał o Piotrze, a jest doskonale opisany Szymon z Tyru, który przywodził chrześcijaństwu w czasach apostolskich, i jego następca Menader, i nastepcy Menadera w stolicy Piotrowej. Pod wodzą Szymona Maga chrześcijanie stali się największą religią Rzymu i opanowali całkowicie 14 dzielnic miasta, które zostały spalone w czasie wielkiego pożaru Rzymu za Nerona. Zrozumienie Wiedzy i Biblii jest elementem podstawowym "kamienia filozoficznego". Cywilizacje wedyjskie żyją 100 tys. lat i mogą podzielić się z nami wiedzą jak to osiągnąć, gdy staniemy się mądrzejsi.O dostarczeniu Biblii cesarzowi rzymskiemu Konstantynowi Wielkiemu, zobacz mój film : „31. Starożytne UFO. Dostarczenie Biblii w 325 r.n.e. O czarnej magi wśród żydów zobacz mój film"5.Czy Jezus był kanibalem?"

Słowo "czary" pochodzi z greckiego słowa "farmakia". Ścisły sens tego pojęcia to: "Trucizny". Chodzi o wszelkiego rodzaju substancje chemiczne wpływające na ciało w taki sposób że pozbawia się władzy nad ciałem: albo złego ducha choroby albo danej osoby. Spektrum możliwości tych tzw. trucizn były zarówno narkotyki jak i afrodyzjaki, ale również jad węża, rtęć itp. Widziano w nich jakieś tajemnicze siły duchowe. Od tej tajemniczej siły tkwiącej w substancjach już niewielki krok prowadził do czynników niematerialnych posiadających te same właściwości. W ten sposób pojęcie czarów staje się praktycznym wyrazem i celem wszelkiej (tajemnej, bo innej nie było) wiedzy. Tego typu leczenie było powszechne na całym świecie, czego dowodem jest "Wąż Eskulapa" (symbol farmacji - wąż owinięty wokół kielicha do którego oddaj swój jad). Jako czasami śmiertelne i zawsze osłabiające zabiegi truciznami były czasem zabraniane (np. w Chinach w II wieku, gdzie dopuszczano tylko zabiegi wzmacniające ciało w walce z duchami chorób)

Jak zaczęłam oglądać pana filmy o słowianach to już dużo na ten temat wiedziałam , nie zdziwiły mnie , ale te o Żydach -szok , zupełnie co innego niż mamy wdrukowane .Kto i kiedy wymyślił judaizm , i jak to się stało że tak dobrze się przyjął wypierając to co było wcześniej ? Jeszcze takie mam pytania: Czy egipski Amen/Amon to to samo bóstwo co Kronos , Kosmos ? Czy egipski bóg Set ma coś wspólnego z trzecim synem Adama i Ewy , ojcem ludzkości Setem ? Czy Set czczony przez Hyksosów w Awaris ma coś wspólnego z bogami takimi jak grecki Pan , czy słowiański Nija /Weles / Wołos / Trygław ? Czy Nija / Wołos to to samo bóstwo co grecki Pan , obaj noszą pańskie rogi i są bogami bydła ? Czy Nija / Wołos to to samo co Saturn / Sabat ?

Jeszcze do tego Pan – Nija słowiański jest bóstwem chtonicznym i wód podziemnych ale utożsamiany z Panem etruski Charun też jest bogiem zmarłych i dzierży trójząb .

.tak zwane trzecia świątynia jak wszystko wskazuje powstanie ale ona nie będzie spełnieniem proroctwa biblijnego ale jego celową imitacją. Celowo za sprawą szatana wybudują ją, a chrześcijanom będą wmawiać że to spełnienie proroctwa. Takich imitacje proroctw już istnieją i będą kolejne .......... Wygooglujcie : Forum moja analiza filmu proroctwo Daniela ____ pozorne błędy i sprzeczności w Biblii blogspot _____ youtube : Kamienie Izraela

O polskim języku ze Sri Lanki     Posted on 2014/08/22 by phoenix84pl

W komentarzach często prosicie o „dowody”, że oficjalna lingwistyka nie mówi prawdy.

Może to nie będzie „nieprawda”, ale pokażę żywy przykład jak przetłumaczyć tekst, by nie było wiadomo, że to ten sam tekst.

Mim zdaniem najbardziej dobitny przykład: Therawada (pāli: थेरवाद theravāda; sanskr. स्थविरवाद sthaviravāda

Tekst jest w języku Pali, czyli Polskim, tylko że w wersji ze Sri Lanki. Zbieżność nazw może być przypadkowa, ale nie da się ukryć, że nazwa przecież jest ta sama. Końcówka -i oznacza po polsku -ski np. Hindi → Hindski, Nepali → Nepalski, Bengali → Bengalski, Farsi → Farski (Perski) itd. czyli Pali to Palski.
 
I rozwala mnie pierwsze zdanie z Wikipedii. Therawada (pāli: थेरवाद theravādasanskr. स्थविरवाद sthaviravāda; dosł. „nauka starszych”)
 
No to już chyba trzeba być ignorantem z doktoratem jakiegoś uniwersytetu, żeby Theravada przetłumaczyć jako „Nauka Starszych”. Aż nóź się w kieszeni otwiera. Przecież nawet przedszkolak tekst Theravada albo Sthaviravada przetłumaczy jako „Stara wiedza”! Ale po 20 latach szkolnej indoktrynacji nagle mamy „naukę starszych”. Żeby przypadkiem się ktoś nie skumał, że w Indiach to język polski był językiem nauki i religii.
 
Tutaj tekst Hindusów, którzy odkrywają, że język słoweński i rosyjski są bardziej podobne do Sanskrytu niż np. hindi: http://pl.scribd.com/doc/14180564/INDO-ARYAN-AND-SLAVIC-LINGUISTIC-AFFINITIES (niestety po angielsku)
 
Jak komuś mało, oto lista słów, które po polsku i w pali brzmią podobnie:
 
Pāḷi word / + meaning Polish word Polish meaning
ABHILEPANAM /  smeared LEPKI sticky
ABHIRADHETI / content, satisfy RADY, RADOWAĆ content, happy, to be happy
ACCHARIYO / wonderful, astonished CZARUJĄCY, CZARY magical, wonderful, magic
ACARIYO / teacher NAUCZYCIEL teacher
ACCHI / eye OCZY eyes
ADDO / wet, moist WODA water
ADO / eating, feeding JEDZENIE Food, eating
AGGI / AGGINI fire OGIEŃ fire
AKKHAM / organ of eye OKO / OCZY eye / eyes
ANDHABALO / stupid DEBIL stupid
ANHO / day DZIEŃ day
ANI / not NIE / ANI no / neither
ANNA / other INNA other
APPEVA / perhaps NA PEWNO / PEWNOŚĆ be sure / sure
APPA-BHOGATTAM / poverty BOGATY rich
ARAMO / monastery EREMITA Recluse (rus.)
ASAMO / uneven, unequal TO SAMO the same
ASESO / all, every WSZYSCY all, everybody
ATTHA, ASITI / 8, 80 OSIEM / OSIEMDZIESIĄT 8, 80
ATITHOKO / very little TYLKO only, just
BALA / military force, fight WOJSKO, WALKA Army, fight
BELUVO / vilvatree BIAŁY white ?
BHAGAM / BHAGAVA majesty, power, love BÓG god
BHAGINI / devout lady BOGINI goddess, lady god
BHANDATI / quarell, abuse BANDYTA bandit
BHARO / burden, load BARY, BARKI shoulders
BHATA / brother BRAT brother
BHAYAM  / fear BAĆ / BOJĘ To fear / afraid
BHOGO / enjoying BŁOGI bliss
BHAVITO/  occupied with BAWIĆ 1. entertain 2. stay
BHEDAKO / one who breaksBHEDO / breaking, rending BIEDAKBIEDA poor manpoorness
BHUMI / earth ZIEMIA earth
BRAHMA / gods name BRAMA gate ?
BRAVITI / BRUTI / say, tell, call BREDZIĆ talk nonsense, to rave
BUBBULA / bubble BĄBEL bubble
CATTARO, CATTANSAM / 4 , 40 CZTERY, CZTERDZIEŚCI 4, 40
CHA, SATTHI / 6, 60 SZEŚĆ, SZEŚĆDZIESIĄT 6, 60
CHAMA / earth ZIEMIA earth
CHAYA / shadow CIEŃ shadow
CIRAM / bark, fibre KORA Bark
CUCUKAM / nipple CYCKI breasts
CULA / top-knot of hair on the head KULA, CZUB Ball, sphere, round shape
DADATI , DETI , DAYATI / give DAĆ/ DAWAĆ/ DAJ To give / giving / give
DALETI / split DZIELIĆ To split
DANAM / givings DANINA Tribute / gift
DARU / wood DRZEWO tree
DASA / 10 DZIESIĘĆ 10
DASSIYATI / to be shown DOSTRZEGAĆ to spot
DHUMO / smoke DYM smoke
DAUSARO / grey SZARY grey
DHIGHAKO, DHIGO / long DŁUGO / DŁUGI long
DHITIKA /  daughter DZIEWCZYNKA, DZIECKO Girl, child
DIVA, DIVASO / by day DZIEŃ day
DIVOKO / deva DZIW old word for a deity
DOHATI / to milk DOIĆ To milk
DUSETI / to injure DUSIĆ strangle
DUVARAM, DVARAM  / door DRZWI door
DVE, DVADASA / 2, 20 DWA, DWADZIEŚCIA 2, 20
DVIKAM / two, a pair DWÓJKA Pair of two
EKAM / 1 JEDEN 1
ESAKO / seeking SZUKAĆ To seek
ETHRAHI / now TERAZ now
GABHIRO / deepGAMBHIRATA / depth GŁĘBOKOGŁĘBIA Deepdepth
GABATI speak GADAĆ, GĘBA Speak, mouth
GAHO / house GMACH Big house
GALO / throat GARDŁO throat
GARULA / garuda bird ORZEŁ eagle
GAVI , GO / cow KROWA cow
GHOSETI / shout, proclaim GŁOSIĆ proclaim
GIRI / mountain GÓRA mountain
GIVA / neck GRZYWA mane
GULA / pock, pimple GULA boil
HAMSO / goose GĘŚ goose
HASO / happy HASAĆ Sporting, jesting, mirth, joy
HIMO / cold ZIMNO cold
ISA / axis axis
JAMBU / apple JABŁOŃ Apple tree
JANGALO / jungle DŻUNGLA jungle
JANI / wife ŻONA wife
JARA / old age JARY old word for young
JAVO / speed ŻYWO speedy
JIVITAM, JIVATI, JIVI, JIVO / alive ŻYWY, ŻYĆ, ŻYCIE Alive, live, life
JIYA / bow string ŻYŁA String, vein
KABALO / a morsel, lump KAWAŁEK A morsel, lump
KADA / when KIEDY when
KAKI, KAKO / hen crow KRUK crow
KAPPATO / tattered cloaths , rags KAPOTA Old jacket
KARA / jail KARA punishment
KARETI / to cause to be done KAZAĆ To order, to tell sb to do sth
KAROTI / basin, bowl, skull 1. CZERPAK 2. CZEREP 1. bowl 2. top of the head, skull
KASO / cough KASŁAĆ, KASZEL cough
KASMIRO / cashmere KASZMIR cashmere
KATAMO, KATARO / what which KTÓRY which
KATTHA wherein DOKĄD wherein
KATU , KATU / sacrifice , sharp KAT, KATOWAĆ Executioner, torment, torture
KAVATAKO / the panels of the door KOŁATKA, KOŁATAĆ Knocker, rattle
KO / who KTO who
KOKILA / cuckoo KUKUŁKA cuckoo
KHUDDO / poor, small CHUDY thin
KHUDITO / hungry GŁODNY hungry
KUKKUTO / cock KOGUT cock
KULA / family, clan KLAN Family, clan
KUMBHO / water pot, pitcher KUBEŁ bucket
KUNCIKA / key KLUCZ key
LEKHA / line LINA line
LEKHO / letter LIST letter
LOBHO, LUBBHATI / craving, greedy LUBIĆ To like, to please
MADHU / honey MIÓD honey
MAKAKA / monkey MAŁPA monkey
MAKASA / mosquito MUCHA, MUSZKA fly
MAKKHESI / smeared, anointed MAŚĆ ointment
MAMAKO / mine MOJE mine
MAMSAM / meat MIĘSO meat
MANNATI / think, imagine MARZYĆ, MAJAKI Imagine, illusion
MASO, MASAM / month MIESIĄC month
MATA, MAMA / mother MATKA, MAMA Mother, mum
MASATI / touch MUSKAĆ Subtle touch
MAYAM / we MY we
ME / me MNIE me
MEGHA / cloud MGŁA, MGŁAWICA Mist, fog, cloud
MILAKKHO / barbarian MLEKO (milk ?)
MUSIKO / mouse MYSZ mouse
MUCCATI / be free to do, released,  urine
  1. MOC,
  2. MOCZ
  1. Power
  2. urine
NA / no NIE no
NABHO / sky NIEBO Sky, heaven
NADATI / to sound NADĘTY, DĄĆ To blow, to sound
NAGARAM /  a town with market GRÓD, GRODZIĆ City, fence, mark
NAGGO / naked NAGI, NAGO naked
NAMA /NAMAM name IMIĘ name
NANA / different INNE Different, other
NANAM / knowledge ZNAĆ, ZNANIE To know, knowing
NASA / NASIKA nose NOS nose
NATANAM / dancing TANY, TAŃCZYĆ Dance, dancing
NISA / night NOC night
NAVAKO / NAVO new NOWY new
NIGADATI / tell, delare, recite GADAĆ To talk
NIGGHOSO / noise GŁOŚNO Loud, noise
NINNO / deep, lowlying NIZINA, NISKO Valley, low-lying
NIRODHO / not born NIE RODZIĆ Not born
NISA / night NOC night
NO / not NIE no
NUDATI / reject, avert NUDNOŚCINUDNO Nauseabored
OPATITO / fallen down OPADAĆ Fall down
OSADETI / to sink, to depressOSIDATI / sinking OSADZAĆ, OSIADAĆ To settle, to sink
PACCHA / afterwards PÓŹNIEJ Later, afterwards
PAHARATI / strike, hurt POHARATAĆ to cut
PAJJALATI / burn, blaze PALIĆ To burn
PAKKHI, PATANTO, PATANGO / bird PTAK bird
PALAPITAM / idle talk PAPLAĆ, PAPLANINA Idle talk
PALAYATI / run away, flee PŁOSZYĆ Frighten away
PAMSU / dirt PIASEK, PIACH sand
PANCA, PANNASAM / 5, 50 PIĘĆ PIĘĆDZIESIĄT 5, 50
PANDITAKO / pedant PEDANT pedant
PANHO / question PYTANIE question
PARIVATTO / change PRZEWRÓT, PRZEWRÓCIĆ turn over
PASADO / mansion POSADA mansion
PASO / string PASEK Belt, string
PATTO / bowl PATELNIA frying pan
PAVADATI / speak out POWIEDZIEĆ Say, speak out
PAVAT / diffuse a scent POWĄCHAĆ, WOŃ To smell, scent
PAYAKO / one who drinks PIJAK drunkard
PESETI / send POSYŁAĆ, SŁAĆ To send
PHALAM / fruit PŁODY Fruits, produce
PHENAM / foam PIANA Foam, froth
PILETI / oppress, haras PILIĆ to urge
PLAVATI, PILUVATI / float PŁYWAĆ, PŁAW To swim, float
PUCCHAT / ask PYTAĆ Ask question
PUNNO / full PEŁNO full
RACCHA / road DROGA road
RAKKHA / protect
  1. RĘKA, RĘKOJMIA,
  2. CHRONIĆ
1. Hand, guarantee2. protect
RAVA / noise WRZAWA noise
RATI / pleasure, love RAD, RADOŚĆ Satisfied, happiness
RODATI / weep, wail RYCZEĆ Blubber, roar
ROHITA / red KREW blood
RUHATI / ascend RUCH move
SA (sanskr. SVA) / one`s own SWÓJ one`s own
SADA / ever, always WSZĘDZIE, WSZYSTKO Everywhere, all
SAKKHARA / sugar CUKIER sugar
SALA / hall SALA hall
SAMANO / recluse SZAMAN Recluse, medicine man
SAMO / same SAMO The same
SANKU / stump, stake SĘK Knot (in wood)
SANNA / SANNI imagining SEN dream
SANTO / saint ŚWIĘTY saint
SARADO / year ROK year
SARANGO / deer SARNA deer
SASI / moon KSIĘŻYC moon
SASO / a hare 1. ZAJĄC,2.  SUS
  1. A hare

2. Leap

SASSU / father-in-law ŚWIEKRA Father in law
SATAM / 100 STO 100
SATO / joyful SZCZĘŚCIE happiness
SATTA , SATTATI / 7, 70 SIEDEM, SIEDEMDZIESIĄT 7, 70
SATTHI / 60 SZEŚĆDZIESIĄT 60
SATTI / knife SZTYLET Knife, dagger
SAYANA / SENAM sleeping SPAĆ, SENNY Sleep, sleepy
SETO / white ŚWIATŁO light
SIBBANI / sew SZYĆ sew
SIGALO / jackal SZAKAL jackal
SIGHO / quick SZYBKO quick
SIKHA / peak SZCZYT peak
SILABBATAM / religious rites ŚLUBY Holy orders, to pledge
SIVATHIKA / charnel – house ŚWIĄTYNIA sacred place
SUKKHO / dry SUCHY dry
SUNU / son, child SYN son
SUPATI / sleep SPAĆ sleep
SUPO / soup ZUPA soup
SUSSUTE / to be heard SŁYSZANY To be heard
TAD / since, from ODTĄD, STĄD Since, from here
TALA / surface TŁO background
TAHAM / there TAM there
TAMO / dark CIEMNO dark
TANU / thin CIENKI thin
TANTA / string STRUNA string
TAPO / heat CIEPŁO heat
TARAKA / star, the pupil of the eye ŹRENICA Pupil of the eye
TARAVO / tree TRAWA grass
TASATI / tremble TRZĄŚĆ Tremble, shake
TATHA / thus TAK, TAKOŚĆ Thus,
TE, TVAM / thee, you TY, TWOJE You, yours
TINI , TIMSAM / 3, 30 TRZY, TRZYDZIEŚCI 3, 30
THOKO / small, slight TYLKO, TROCHĘ Small, only, not much
TUCCHA / empty, vain CZCZA [GADANINA] Empty, vain [talk]
TVAM, TUVAM / thou TY you
UBHAYO / both OBOJE both
UDDA / otter WYDRA otter
UGGA / huge OGROMNY huge
UPPAJJATI / arise, appear POJAWIAĆ To appear
VACAKO, VATTI, VADATI / speaking WOKAL, WODZIĆ, MÓWIĆ Voice, to talk
VAHATI / bearing, carrying WZIĄĆ To take, to
VAKA / wolf WILK wolf
VANA / wound RANA wound
VARAHA / hog, boar, pig WARCHOŁ Hog, boar, pig
VASANTO / spring WIOSNA spring
VASO / perfume WĄCHAĆ, WĘCH To smell
VATI, VAYATI / blow WIAĆ To blow
VAYO / any period of life WIEK age
VAYU / wind WIATR wind
VEJJA / physician, doctor WIEDŹMA witch
VIDHATI, VIDALETI / assign, break, split WYDZIELAĆ To split
VIDATI / know WIEDZIEĆ To know
VIDHAVA / widow WDOWA widow
VIJAYO / victory ZWYCIĘŻAĆ To win
VIVADO / dispute WYWÓD argument
VIVARATI / open the door WYWAŻAĆ To force the door
VO / yours WASZ Yours (plural)
YATHA, YO / as, like JAK As, like
YUGO / yoke JARZMO yoke
YUVIN / young JUNAK Young man

SWIĘTE SŁOWA DOBRODZIEJE ..TAK NA SWIECIE ZLE SIE DZIEJE!
SWIAT UMIERA ..ZGNIŁ JUZ CAŁY..TYLKO STRZĘPY POZOSTAŁY!!
I NIKOGO NIE ZNAJDZIECIE..NIE MA LUDZI NA TYM SWIECIE!!
TYLKO JAKIES OBCE STWORY..TO MUTANTY I POTWORY!!
GDZIE CZLOWIEKA SZUKAĆ TRZEBA..CHYBA ZNOWU ZEJDZIE
Z DRZEWA,,???


Ciekaw jestem jak to sie spodoba ! Miłość samo słowo nic nie znaczy ale w uczucie wpisane brzmienie subtelność wypowiedzi i td. ale do rzeczy zacznijmy od podstawy skojarzenie miłość to bezpieczny stan jaki nam oferuje mama bicie serca ciepłota ciała i ochrona przed brakiem stanu bezpieczeństwa - wniosek bezpieczny stan odnaleźć w sobie gdy mamy ten stan możemy szukać odpowiednika w drugiej osobie i intensywnie próbujemy odnaleźć napotykamy na przeszkody jakie poddaje nam nasze ciało czyli wzrok bodźce jakie posiadamy ! Mimo to szukamy i zakładamy ze istnieje nie znając przyczyn odsuwamy uczucie do czasu gdy dochodzi nam do świadomości nasze bezpieczeństwo by je w sobie odnaleźć I POZWOLIĆ na NIE i co się dzieje pozwalając sobie na spokój bezpieczeństwo odkrywamy ze mimo wszystko kochamy - czy to CUD ?


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free